Apie mus » Istorija

         2005 m. vasario mėn. 9 d. 28 Vankiškių, 1 Kurnėnų, 1 Balkūnų kaimų gyventojai pasirašė bendruomenės steigimo sutartį. Lietuvos Respublikos Juridinių Asmenų registre asociacija Vankiškių kaimo bendruomenė įregistruota 2006 m. vasario 24 d. Bendruomenės iniciatorius ir pirmininkas nuo įregistravimo pradžios buvo Arvydas Valaika. Steigiamajame susirinkime buvo išrinkta 9 narių bendruomenės valdyba: Regina Jakucevičienė, Albina Sviderskienė, Janina Paršeliūnienė, Marijona Račkauskienė, Bonifacas Valūnas, Genadijus Kubričenka, Arvydas Valaika, Antanas Žukauskas, Remigijus Gražulis.

      Iki 2018 m., kol nebuvo pakeisti Bendruomenės įstatai, Vankiškių kaimo bendruomenė, kaip asociacija, vienijo tik Vankiškių, Kurnėnų, Balkūnų kaimų gyvenamojoje vietovėje gyvenančius, besimokančius ir dirbančius piliečius. Miroslavo seniūnijos 2009-03-16 duomenimis, gyventojų, gyvenančių Vankiškių kaimo bendruomenės veiklą apimančioje teritorijoje, skaičius buvo - Vankiškių kaime - 407, Balkūnų kaime - 123, Kurnėnų kaime – 44.

      Bendruomenės pagrindiniai tikslai nuo įsikūrimo pradžios apėmė krikščioniškų ir kitų dvasinių vertybių ugdymą, vietos papročių, tradicijų, etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą, socialinės atskirties mažinimą suteikiant kiekvienam jos nariui erdvę veiklai, kūrybai, saviraiškai, dalyvavimą kuriant informacinę visuomenę kaime, sveikos gyvensenos nuostatų skiepijimą, jaunimo ir vaikų užimtumo ir laisvalaikio organizavimą, prevencinės veiklos prieš nusikalstamumą vykdymą ir kt.

     2007 m. rugpjūčio 14 dieną bendruomenės pirmininko pareigas perėmė Vankiškių kaimo gyventoja Danutė Kelminskienė. Į bendruomenės valdybą buvo išrinkti 9 nariai: pirmininkė D. Kelminskienė, A. Sviderskienė, O. Valaikienė, M. Račkauskienė, R. Jakucevičienė, G. Kubričenka, V. Žukauskienė, A. Žukauskas, R. Gražulis.