Apie mus » Valdymas
  • Bendruomenės valdymo organai yra:

visuotinis narių susirinkimas,

vienasmenis Bendruomenės valdymo organas – vadovas (pirmininkas),
kolegialus Bendruomenės valdymo organas – valdyba,
revizorius.

 

  • Bendruomenės pirmininkas yra ir Bendruomenės valdybos narys ir Bendruomenės valdybos pirmininkas.

 

  • Aukščiausiasis Bendruomenės valdymo organas, sprendžiantis svarbiausius Bendruomenės klausimus, yra visuotinis narių susirinkimas. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijos įstatyme nustatytos.

 

  • Vadovą (pirmininką) 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

 

  • Valdybą sudaro 9 nariai (įskaitant ir Bendruomenės pirmininką), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Bendruomenės nariai ir Bendruomenės narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys, renkami 3 metų kadencijai visuotiniame Bendruomenės narių susirinkime.

 

  • Bendruomenės veiklos kontrolę.vykdo revizorius, kurį išrenka 3 metų laikotarpiui visuotinis narių  susirinkimas. 

 

  • 2017 m. lapkričio 26 d. visuotiniame bendruomenės narių susirinkime išrinkti nauji valdymo organai. Bendruomenės pirmininke išrinkta Rasa Gražulienė, išrinkta 9 narių valdyba, kurią sudaro: Rasa Gražulienė, Ina Vorobjovienė, Asta Žilinskienė, Liubovė Ilarionova, Vilma Jakubelskienė, Rūta  Marcinkevičienė, Aldona Kelminskienė, Janina Paršeliūnienė, Remigijus Gražulis. Revizore išrinkta Irena Gražulienė. 

  • 2021 m . liepos 1 d. visuotiniame bendruomenės narių susirinkime išrinkti nauji valdymo organai 3 metų kadencijai. Bendruomenės pirmininke išrinkta Rasa Gražulienė, išrinkta 9 narių valdyba, kurią sudaro: Rasa Gražulienė, Ina Vorobjovienė, Asta Žilinskienė, Liubovė Ilarionova, Vilma Jakubelskienė, Rūta  Marcinkevičienė, Aldona Kelminskienė, Janina Paršeliūnienė, Remigijus Gražulis. Revizore išrinkta Irena Gražulienė.