Finansinė ir veiklos ataskaitos
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys