Finansinė ir veiklos ataskaitos
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. fin. ataskaitos