Finansinė ir veiklos ataskaitos
Veiklos ataskaita už 2019 m.