Gretimi kaimai
Miroslavas

     Miroslavas nuo Vankiškių kaimo pietų kryptimi yra už 3 km. Nuo Miroslavo iki Alytaus - 14 km. Nuo krašto kelio Alytus–Seirijai–Lazdijai - 2 km.

        2011 m. surašymo duomenimis Miroslave buvo 382 gyventojai.

     Miroslavas dar žinomas Sloboda pavadinimu. Kun. Dr. Jonas Totoraitis M.J.C. yra užrašęs Miroslavo istoriją „Sūduvos Suvalkijos istorijoje“ (Kaunas: VDU, teologijos filosofijos fakultetas, 1938 m). Gudiškas žodis sloboda reiškė „laisvę nuo mokesčių tiems, kurie naujajame kaime pirmi pradėjo gyventi, paimdami kiekvienas po valaką“. Ta Slabada gavo ir Miroslavo vardą nuo pono Miroslavskio, Bendrų ir Slabados savininko (Totoraitis, 1938, p. 367). Abu tie vardai minimi 1744 m. Šie metai ir laikomi Miroslavo įkūrimo metais, nes tais metais Vilniaus sinodas Miroslave įkūrė parapiją, priskirdamas jai 8 kaimus: Verebiejus, Navinykus, Maštalierius, Krokininkus, Krekštėnus, Peršėkininkus, Angininkus ir Atesnykus (jie anksčiau priklausė Alytaus parapijai, o Miroslavo bažnyčia buvo jos filialas). 1959 m. Vilniaus vyskupas Mykolas Jonas Zienkavičius visus minėtus kaimus priskyrė prie Krokialaukio koplyčios, o Miroslavo parapijai davė Dapkiškių dvarą ir kaimus: Cigoniškių (Cyganovo), Zizėnų, Laukintomių, Burbiškių, Packevičių (dabar nėra), Pošnios, Varanauskų, Sapaciškių, Remeikių. To paties vyskupo įsakymu 1760 m. nuo Alytaus parapijos buvo atimti ir pridėti prie Miroslavo parapijos 5 dvarai ar dvareliai: Vava ir Kurciniškai (šių dviejų 1744 m. sąraše dar nebuvo) ir kaimai: Balkūnai, Gudeliai, Vardava (Vardov), Manciūnai, Antalakai (Talokiai), nuo Nemunaičio bažnyčios Milastonių, Mankūnų, Marciškonių ir Semeniškių sodžiai ir Obelijos dvaras. 1802 m., Sūduvą paėmus, prie Miroslavo buvo priskirti Nemunaičių parapijos kaimai, kurie buvo kairėje Nemuno pusėje: Nemunaičiai, Dziermiškiai, Talkūnai, Pupasodžiai, Balkasodžiai, Vozbučiai, Narūnai, Maivydai, Nedziūnai, Rackovščizna. Taip buvo sudaryta Miroslavo parapija.

1919 metais įkurtas Miroslavo valsčius, kuris vėliau buvo perorganizuotas į apylinkės ir seniūnijos centrą.

Daugiau skaityti:

http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/alytaus-rajono-miesteliai/miroslavas


 

 
 
Balkūnai

Balkūnai – kaimas Alytaus rajono vakaruose, 1 km į pietus nuo kelio Alytus–Simnas–Kalvarija . Geležinkelio stotis prie ruožo Alytus–Marijampolė.

 

2011 m. surašymo duomenimis Balkūnuose buvo 106 gyventojai.

 

Apie Balkūnų kaimą labai mažai informacijos. Trumpai rašoma „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ (Vilnius, 1966. T. 1), turistams skirtuose leidiniuose: Algimanto Semaškos „Kelionių vadovas po Lietuvą“ [7], „Malonumai judant“ [4], „Turizmo ir investicijų gidas po Alytaus rajoną ir Punsko valsčių“ [8], periodinėje spaudoje ir internete.

 

Iš Balkūnų kilę ar gyveno: visuomenės veikėjas Jonas Maknickas (1875–1938), dailininkas Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), žymus teatrologas, pedagogas, teatro istorikas, daugelio knygų apie lietuvių teatro istoriją autorius Vytautas Maknickas-Maknys (1907–2003) [3], kunigas, Dainavos krašto partizaninio judėjimo dalyvis Zigmas Neciunskas-Elytė (1912–1976).

 

1982 m. Balkūnuose buvo įsteigtas dailininko  A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus (dailininko tėvų sodyba, kurioje prabėgo jo vaikystė), 1971 m. prie namo pritvirtinta atminimo lenta su bareljefiniu portretu (skulptorius V. Žuklys). Muziejuje yra medžiagos ir apie patį Vytautą Maknį.

 

Čia vyksta Alytaus apskrities mėgėjų teatrų šventė „Kaimo liktarna“, įvairūs plenerai, kultūriniai renginiai.

 

Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės sodybos kompleksas: namas-muziejus, klėtis ir tvartas įtraukti į valstybės saugomų vertybių registrą (u.k. 10474).

 

 

plačiau
 
Kurnėnai

Kurnėnai – kaimas Alytaus rajono savivaldybėje, 8 km į vakarus nuo Alytaus, dabartinės Alytaus geležinkelio stoties vieta (po to, kai buvo demontuota geležinkelio linija nuo Kurnėnų iki Alytaus centro, Kurnėnų stotis buvo pervadinta Alytaus stotimi). Kurnėnai nuo kelio Alytus–Simnas–Kalvarija maždaug - 1,6 km., važiuojant rajoniniu keliu Miroslavas–Vankiškiai–Varda - maždaug 6 km nuo Miroslavo, 2,5 km nuo kelio.

Kurnėnuose veikė Kurnėnų Lauryno Radžiukyno pagrindinė mokykla. Šalia telkšo Luksnėnų ežeras, netoli Aniškio miškas.

Žymūs žmonės. Laurynas Radžiukynas, Amerikos lietuvis, gimęs ir augęs Kurnėnuose, tarpukariu kaimui padovanojęs mokyklą.

 

2011 m. surašymo duomenimis Kurnėnuose buvo 39 gyventojai.

 

Informaciją surinko R. Gražulienė