Gretimi kaimai
Balkūnai

Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), kuris nuo kūdikystės gyveno Balkūnuose, mini juos savo atsiminimų knygoje „Paletė ir gyvenimas“. „[…] buvau visai sutapęs su Balkūnų kaimo gamta, kur tėvai, nusipirkę viensėdį, persikraustė su visa šeima […]. Nuo mūsų kalno, kur gyvenome, po kojomis buvo platūs kloniai, o toliau per keliasdešimt kilometrų […] pasakiškos užnemunių ir užežerių panoramos“, – rašė jis. Dailininkas visą gyvenimą lankė savo tėviškę, čia ilsėjosi, amžino savo paveiksluose.

 

Šiame kaime, Maknickų namuose, veikusią pradžios mokyklą ir 1917– 1922 m. vykusius jaunimo vakarus ir pastatytus spektaklius trumpai pamini savo knygoje „Vingiuotais kultūros takais“ Balkūnuose gimęs teatrologas Vytautas Maknys (1907–2003). Jam teko parūpinti repertuarą, vaidinti ir režisuoti. Čia buvo pastatyta „Amerika pirtyje“, „Trys mylimos“ „Blinda“ ir kt. spektakliai.

 

Daugiau skaityti: http://www.dainavoskrastas.lt/vietoves/balkunai/