Kaimo istorija

       Vankiškių kaimas yra nuo Miroslavo 3 km šiaurės kryptimi link plento Alytus – Simnas- Kalvarija (Alytaus apskritis, 1996). Vankiškių kaimas iki Alytaus 16 km. Nuo kelio Alytus–Simnas–Kalvarija 3 km. Nuo krašto kelio Alytus–Seirijai–Lazdijai - 4,9 km.

        2011 m. surašymo duomenimis Vankiškiuose buvo 359 gyventojai. Miroslavo seniūnijos duomenimis Vankiškių kaime gyvena daugiausia gyventojų lyginant su kitais seniūnijos kaimais.

          Vankiškių kaimas, kaip ir kiti šiaurinės dabartinės Miroslavo parapijos dalies kaimai, priklausė Alytaus parapijai, o  Miroslavo bažnyčia buvo jos filialu iki 1744 m, kol Vilniaus sinodas pakėlė ją į parapiją (Totoraitis, 1938; Akiras-Biržys, 1931). Vilniaus vyskupo Mykolo Jono Zienkavičiaus įsakymu 1760 m. nuo Alytaus parapijos buvo atimti penki dvarai ir dvareliai, tame tarpe ir Ivankavas (dabar Vankiškiai), ir kaimai (Totoraitis, 1938), kurie priskirti Miroslavo parapijai. Iki 1914 m. Vankiškių kaimas (Vankiškė) priklausė Balkūnų valsčiui (Akiras-Biržys, 1931). „Ivankovo“ vardu pažymėta vieta senajame žemėlapyje liudija, kad čia gyventa nemažai gudų, o vėliau šis slaviškas vardas buvo sulietuvintas į „Vankiškis“ (Kašelionis, 2002).

 

Šaltiniai:

Akiras-Biržys. (1931). Alytaus apskritis.

Alytaus apskritis. Kraštotvarka. (1996). Kaunas.

Kašelionis B. (2002). Dainava – Seinų kraštas. Istorija – kultūra – žmonės. Vilnius: Kultūros paveldo centras.

Totoraitis J. MJC. (1938). Sūduvos Suvalkijos istorija. I dalis. Kaunas: VDU Teologijos Filosofijos fakultetas.

 

Virtualus Vankiškių turas / Virtual Tour of Vankiskiai, Lithuania https://www.youtube.com/watch?v=eLalYP3ufTc

 

Informaciją parengė Rasa Gražulienė