Kaimo istorija » „Saulės“ kolūkio istorija

1950 m rugsėjo 14 dieną Laukinčių apylinkės žemės buvo sujungtos į vieną kolūkį, kurį pavadino „Saulė“ (iš Vankiškių kaimo bibliotekos istorijos). „Saulės“ kolūkis apjungė kolūkius, esančius Zizėnų, Balkūnų, Kurnėnų, Vankiškių kaimuose. Taip kolūkio centru tapo Vankiškių kaimas. Pirmuoju kolūkio pirmininku buvo A.Kašiubaitis (pagal kolūkio pirmininko J.Gražulio pasakojimą), kuris kolūkį pavadino tam metui netipišku pavadinimu, be žodžio „tarybinis“.

Apie 1953 metus kolūkio pirmininku tapo  J.Aliulis. 1959 metais pirmininkauti pradėjo Jonas Gražulis iš Vankiškių kaimo, tačiau kolūkiui vadovavo nepilnai metus. 1960 m. rugsėjį pirmininku paskiriamas  Lozoraitis. Po jo pirmininkavo Juozas Petravičius (apie 63 m.) (pagal J.Gražulio, J.Juravičiaus pasakojimus). 1969 m.  „Saulės“ kolūkio valdyba ir tada dirbęs jos pirmininkas Juozas Petravičius  daug dėmesio skyrė kolūkiečių buičiai gerinti, gerai besitvarkančias sodybas premijuodavo (iš Vankiškių bibliotekos istorijos).

Abromavičius pirmininkauti atėjo iš Kučiūnų (jo atėjimą aprašo R.Sadauskas knygoje „Nuo Kučiūnų iki Baltašiškės“). Jis buvo apdovanotas Lenino ordinu. 1975 m. Abromavičiui išėjus iš kolūkio, pirmininku paskirtas Rėklaitis, vadovavęs kolūkiui 5 metus (pagal J.Juravičiaus pasakojimą).

Paskutiniuoju kolūkio pirmininku buvo Jonas Juravičius, tapęs kolūkio pirmininku 1980 m. rugsėjį (visi pirmininkai būdavo renkami rugsėjį per ataskaitinius susirinkimus). Pirmininkaujant Jonui Juravičiui kolūkis apmokėdavo gyventojams už telefono įvedimą, paremdavo per laidotuves (apmokėdavo už karstą, duodavo transportą, bekoną ar veršiuką laidotuvėms ir kt.). Kolūkiečiams buvo rengiamos ekskursijos į Maskvą, Jerevaną, Dušanbė, Krymą ir kt. Tęsiama tradicija – apdovanoti gražiausiai besitvarkančių sodybų savininkus (1990-1992 m. I vietą rajone užėmė Janina Gražulienė) (pagal J.Juravičiaus pasakojimą). 

Pirmininkas Jonas Juravičius didelį dėmesį skyrė ne tik gyventojų buičiai gerinti, bet ir regiono kultūrai. Pirmininkas pasirūpino kultūros namų, kurie buvo visiškai apleisti, remontu. Buvo kviečiami įvairūs kolektyvai, iš jų paminėtinas kolektyvas „Kupiškėnų vestuvės“ (vad. žymus kultūros veikėjas Zulonis), atlikėjas Vytautas Kernagis ir kt. (pagal J.Juravičiaus pasakojimą). Užrašė R. Gražulienė, 2009.