Kaimo istorija » Gegužinės pamaldos

            Išskirtinis kaimo bruožas – tradicinės kasmet kaimo bendruomenės (anksčiau kartu su kultūros darbuotojais) visą gegužės mėnesį organizuojama bažnyčios pamaldumo praktika – gegužinės pamaldos, vad. „Mojinės“, skirtos Švč. M. Marijos pagerbimui. Jos įprastai prasidėdavo Vankiškių kultūros namų laisvalaikio salėje bendra švente, tarsi iškilmingu pamaldų atidarymu, kurioje dalyvaudavo Miroslavo parapijos klebonas, visi pamaldų dalyviai. Po maldų rengiamos bendros vaišės, linksminamasi. Mojinės taip pat užbaigiamos panašia švente su vaišėmis ir dainomis, kartais šokiais. Kiekvieną vakarą arba tris kartus per savaitę buvo renkamasi kultūros namų laisvalaikio salėje arba gyventojų namuose gegužinių maldai, giedamos Švč. M. Marijai skirtos giesmės ir litanijos, gėlėmis puošiamas altorėlis. Šios pamaldos rengiamos kartu su ARSKC, įtraukiamos į renginių sąrašą. (žr. http://renginiaialytuje.lt/2015/04/29/geguzes-menesio-renginiai-alytaus-rajone/)

 

                Gegužinės pamaldos Lietuvoje atsiranda 1853 m. Seinuose, Vilniuje atsirado tik 1898 m.

                 Daugiau skaityti: https://lt.wikipedia.org/wiki/Gegu%C5%BEin%C4%97s_pamaldos