Kaimo istorija » Kaimo maldos grupės istorija

      Tradiciškai nuo pat 2000 m. Miroslavo Švč. Trejybės parapijoje vykusios Atgaivink – RENEW programos, kuri sutelkė kaimus į mažas maldos grupeles, Vankiškių kaime žmonės kasmet buriasi, ypač advento ir gavėnios laikotarpiais, skaityti Šv. Raštą, apmąstyti Dievo Žodį, melstis ir įsipareigoti gyventi pagal Jį. Maldai dažniausiai buvo renkamasi šiltuoju metų sezonu bendruomenės buveinėje, kitu metu - gyventojų namuose, paskutiniais metais – bibliotekoje. Į maldos grupę pagal galimybes atvažiuodavo Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas Antanas Vytautas Matusevičius, Šv. Vincento Pauliečio kongregacijos seserys Rubelinda, Rosarija ir Lina, į parapiją atvykusios iš Pietų Amerikos, Peru.

       2017 m. į susikaupimo, maldos vakarus lapkričio – gruodžio mėn. advento laikotarpiu kaimo maldininkai kartą per savaitę rinkosi bibliotekos patalpoje. Pasibaigus adventui, nutarta rinktis melstis bendruomeniškai kartą į savaitę ir toliau, nepriklausomai nuo liturginių metų laikotarpio. Nuo 2018 m. vasario mėnesio, suremontavus bendruomenės patalpas,  meldžiamasi ir skaitomas Šventas Raštas bendruomenės patalpoje. 

         2018 m. balandžio 4 d. krikščioniško fondo JAV (jis nenorėjo būti skelbiamas) dėka maldos grupė įsigijo 10 Šventojo Rašto knygų.