Kaimo istorija » Kraštiečių klubo istorija

          1982 m. „Saulės“ kolūkio pirmininko J.Juravičiaus iniciatyva Vankiškių kaime buvo įkurtas „Kraštiečių (žemiečių) klubas“.J.Juravičius būrė kraštiečius, ieškodamas žymių žmonių vartant enciklopediją, tačiau rado tik 7 žmones, iš kurių 5 jau buvo mirę, tuomet sušaukė žmones, kilusius iš šio krašto, kurie turėjo aukštąjį išsilavinimą (125 žmones iš 10 kolūkio kaimelių) (iš J.Juravičiaus pasakojimų).

           Klubo prezidentu buvo išrinktas žymus teatrologas Vytautas Maknys, dailininko A. Žmuidzinavičiaus sesers sūnus, kuris buvo Žmuidzinavičiaus sodybos paveldėtojas. Buvo išrinkti ir vadinami „ministrai“: Kaunui atstovavo kraštietis iš Vankiškių kaimo gydytojas Šaulys, Vilniui – Kelių ministerijoje dirbęs vankiškietis A.Gražulis, Alytui – M.Miliauskaitė, o šiam kolūkio regionui – J.Juravičius. Kiekvienais metais liepos - rugpjūčio mėnesiais vykdavo kraštiečių susitikimai. Prieš tradicinį kasmetinį kraštiečių susitikimą vykdavo jam pasiruošimas, į kurį susirinkdavo „ministrai“ ir prezidentas. Jie tardavosi, numatydavo kraštiečių susitikimų temas (iš Marijonos Račkauskienės užrašų).

          Pirmasis susitikimas buvo skirtas dailininkui A.Žmuidzinavičiui. Kolūkio pirmininkas J. Juravičius iš Vilniaus „Velnių muziejaus“ parvežė į Vankiškių kaimą A.Žmuidzinavičiaus paveikslų. Paroda Vankiškių k. kultūros namų mažojoje salėje truko dvi savaites. Į pirmąjį susitikimą atvyko apie 100 žmonių. Pranešimą skaitė kolūkio pirmininkas J.Juravičius (pagal J.Juravičiaus pasakojimą). Kitų metų susitikimo tema – Dzūkijos švietėjai. Jame pranešimą skaitė teatrologas V.Maknys (iš Marijonos Račkauskienės užrašų). Kiekvienų metų susitikimų programą sudarydavo dvi dalys: pirma dalis vykdavo Vankiškių k. kultūros namuose, antra – A.Žmuidzinavičiaus tėviškėje, klojimų teatre (vienais metais – Rumšiškių muziejuje). Susirinkę kraštiečiai autobusu apvažiuodavo žymesnes apylinkės vietas: parką „Dainavos legenda“, Kurnėnų mokyklą, Miroslavo bažnyčią. „Kraštiečių klubas“ Vankiškių kaime veikė 7 metus (pagal J.Juravičiaus pasakojimą).

           2008 m. liepos 26 d., po 20 metų nuo „Kraštiečių klubo“ pirmojo susitikimo, Vankiškių kaime buvo surengtas jubiliejinis „Kraštiečių klubo“ narių susitikimas – renginys „Kampeli, širdžiai mielas, brangus“, kuriame dalyvavo apie 100 kraštiečių ir svečiai iš Punsko.

              (su J.Juravičiumi kalbėjosi ir pasakojimą užrašė R. Gražulienė, 2009 m.).