Kaimo istorija » Pradinės mokyklos istorija

      Vankiškių kaimas ilgai neturėjo savo mokyklos. Vankiškių kaimo vaikai mokėsi Manciūnų pradžios mokykloje, kuri veikti pradėjo nuo 1919 m. rugsėjo mėnesio (mokytojas Benediktas Miknevičius); II kompleksas veikė nuo 1928 m. (mokytoja Liuda Tumosaitė) (Kašelionis, 2002). Manciūnų pradžios mokyklos kompleksas buvo įsikūręs Gudyno gyvenamajame name Vankiškių kaime, o vėliau (apie 1935 metus) Gudyno sodyboje buvo pastatytas atskiras pastatas-mokykla (mokytojai: Baublienė, Žvirblys, Rėklaitis). Dar vėliau (?) mokykla buvo perkelta į Paršeliūnų sodybą Vankiškių kaime (mokytoja Genovaitė Atgalainienė).

        1975 m. pastatyta nauja Vankiškių kaimo pradinė mokykla, sutalpinusi 4 pradines klases. Į Vankiškių kaimo pradinę mokyklą mokytojauti atėjo mokytoja Elena Kudarauskienė iš Manciūnų kaimo pradžios mokyklos (ji buvo uždaryta), mokytoja Genovaitė Atgalainienė iš mokyklos Antano ir Reginos Paršeliūnų namuose. ? m. su mokytoja G.Atgalainiene mokytojauti pradėjo Albina Sviderskienė. 1985 m. mokytojauti atėjo Ina Vorobjovienė.

       2005 m., išleidus mokytoją Albiną Sviderskienę į pensiją, į Vankiškių kaimo pradinę mokyklą mokytojauti atėjo Albina Zamblauskinė, prieš tai dirbusi Obelijos kaimo pradinėje mokykloje. 2007 m. rugpjūčio 31 d. dėl nepakankamo mokinių skaičiaus Vankiškių kaimo pradinė mokykla buvo likviduota, perkeliant jos mokinius ir mokytojas į Miroslavo vidurinę mokyklą. Mokytoja Ina Vorobjovienė anksčiau laiko išėjo į pensiją. Vankiškių kaimo pradinė mokykla buvo renovuota į būstus Alytaus rajono socialiai remtinoms šeimoms.

 

Šaltiniai:

Kašelionis B. (2002). Dainava – Seinų kraštas. Istorija – kultūra – žmonės. Vilnius: Kultūros paveldo centras.

J.Juravičiaus, J.Gražulio ir kt. pasakojimai apie pradinę mokyklą (užrašė R.Gražulienė, 2009 m.).