Lankytinos vietos
Dailininko A. Žmuidzinavičiaus tėviškė Balkūnų kaime

Mėgėjų teatro festivalis „Kaimo liktarna“.

Kiekvienais metais birželio mėnesį dailininko Antano Žmuidzinavičiaus muziejuje Balkūnų kaime organizuojamas mėgėjų teatro festivalis „Kaimo liktarna“.2017 m. birželio pradžioje dailininko Antano Žmuidzinavičiaus muziejuje Balkūnų kaime įvyko 20-asis mėgėjų teatro festivalis „Kaimo liktarna“. Klojimo teatro tradicijas tęsiančiame festivalyje Lietuvos teatrologo Vytauto Maknio premijai laimėti pasirodė 4 kolektyvai. Alytaus rajono savivaldybės įsteigtą 150 Eur prizą  laimėjo Seirijų kultūros namų mėgėjų teatras. Geriausio vyro vaidmens diplomas įteiktas Sauliui Bingeliui iš Merkinės kultūros namų, atlikusiam verslininko Skiedrelės vaidmenį, geriausio moters vaidmens - Seinų teatro režisierei Eugenijai Pakutkienei, kuri atliko net tris vaidmenis. Visiems kolektyvams įteiktos padėkos, dovanų liktarnos  – žibintai. Mėgėjų teatrų pasirodymus vertino komisija, kuriai vadovavo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas. Festivalį organizavo Simno kultūros centras.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Skaityti: http://www.arsa.lt/index.php?373390489

2017-06-12 - Naujienos - Įvyko jubiliejinis mėgėjų teatro festivalis „Kaimo liktarna“

Klojimo teatro istorija. 

    Jonas Juravičius, tapęs „Saulės“ kolūkio pirmininku 1980 m., didelį dėmesį skyrė regiono kultūrai. Pirmininkui pradėjus bendrauti su A.Žmuidzinavičiaus giminaičiu teatrologu V.Makniu, A.Žmuidzinavičiaus palikuonys prašė pirmininką atstatyti klojimą dailininko tėviškėje. Pats V.Maknys kreipėsi į kultūros ministeriją, prašydamas lėšų dailininko tėviškei atstatyti, bet ministerija nedavė jų. J.Juravičius kreipėsi į Vykdomojo komiteto pirmininką Giedraitį (jis buvo patriotas), kuris parūpino reikalingų medžiagų remontui, už jas apmokėjo. J.Juravičius rado gerą meistrą, kuris apsiėmė atlikti šį darbą, bet su sąlyga, kad J.Juravičius priimtų jį gyventi savo namuose (J.Juravičius apgyvendino jį pas savo tėvus). Pagalbininku sutiko būti kultūros ministerijoje dirbęs Bronius Kašelionis, ir taip per 2 mėnesius klojimas buvo atstatytas. Tuomet čia buvo nutarta daryti klojimo teatrą. Parūpinta suolų ir stalų 300 žmonių.

       Klojimo teatre 5 metus veikė Vežimų teatras (maždaug nuo 1983-1984 m.). Saulius Bartkus, Gorbačiovas (dabar žurnalistas) ieškojo teatrui rėmėjų. Juo sutiko būti J.Juravičius, kuris kolūkio lėšomis ir žmonių pastangomis pagamino du vežimus-scenas ir vieną karietą-persirengimo kambarį, davė 5 arklius. Vežimų teatras su spektakliais aplankė bažnytkaimį, 5 rajonus, tame tarpe Lazdijų, Alytaus, Varėnos. Seirijuose buvo pastatytas Čechovo spektaklis (kaimo žmonėms buvo per sunkus), labai patiko Eglicko „Blinkuva“. Aukščiausioji Taryba, atvažiavusi į kolūkį ir pamačiusi spektaklį, nuvežė jį į Kupiškį.

        Klojimo teatre vykdavo įvairūs susitikimai. Klojimo atidaryme dalyvavo dainininkė Beatričė Grincevičiūtė, dirigentas-kompozitorius Kondrotas Kaveckas, dailininkas Jonas Mackonis, skulptorius Vladas Žūklys. Kasmet per spalio šventes, artėjant dailininko A.Žmuidzinavičiaus gimtadieniui (spalio 21 d.), buvo rengiami susitikimai su dailininko giminaičiais (dukra – psichologijos dėstytoja universitete, anūkais: vienas iš jų architektas, muzikantas, vargonų meistras A.Gučas, pastatęs vargonus Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčioje). Aktorius Stonys pastatė 5 spektaklius-kompozicijas apie knygą, Lietuvos gamtą, girtavimą ir kt. Klojime dalyvavo ir buvusi diktorė Bernadeta Lukošiūtė. Buvo surengtas mokytojų, dirbusių ir dirbančių šiame krašte, susitikimas, kuriame dalyvavo 100 mokytojų iš 10 pradinių mokyklų ir Kurnėnų dešimtmetės mokyklos (tiek mokyklų tuomet buvo). Surengtas renginys Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą paminėti, kuriame buvo atvežta daugybė lakūnų asmeninių daiktų, knygų, paveikslų ir kt.

( J.Juravičiaus pasakojimą 2009 m. užrašė R. Gražulienė).