Lankytinos vietos
Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia

 

       Miške, tarp Balkasodžio ir Vozbučių kaimo, stovi apgriuvusi mūrinė koplytėlė. Po karo ji dar buvo panaši į šventovę: viduje buvo altorius, stalas su visais liturginiais apeigų reikmenimis, ant sienos kabojo paveikslas, vaizduojantis šios koplytėlės fundatorių Eusenijų Dombovskį. Koplytėlės grindys buvo iš juodo ir balto marmuro, spalvoto stiklo langai – su geležiniais ornamentuotais rėmeliais. Po koplytėle įrengtas laidojimo rūsys su cilindriniais skliautais, kur stovėjo katafalkas su metaliniu karstu ir fundatoriaus palaikais. E. Dombovskis buvo atvykęs iš Novočerkasko. 1884 m. jis nusipirko Jociūnų dvarelį, kuris čia, ant Nemuno kranto, įkurtas dar XVIII a. Naujasis dvaro savininkas apie 1887 m. ir pastatė senose dvaro kapinaitėse šią koplytėlę. Pokario metais karstas buvo atidengtas, koplytėlė išniekinta. Ilgainiui iš jos liko tik griuvėsiai. Tik skulptūrą, pavadintą „Kristus, nešantis kryžių, pavyko išgelbėti. Ši medinė skulptūra dabar stovi Miroslavo bažnyčioje (Kašelionis, 2002).

 

Parengė: Rasa Gražulienė

Šaltiniai:

Akiras-Biržys. (1931). Alytaus apskritis.

Kašelionis B. (2002). Dainava – Seinų kraštas. Istorija – kultūra – žmonės. Vilnius: Kultūros paveldo centras.

Totoraitis J. MJC. (1938). Sūduvos Suvalkijos istorija. I dalis. Kaunas: VDU Teologijos Filosofijos fakultetas.