1. atstovauti Bendruomenę vietos savivaldos ir valstybės institucijose bei įstaigose;
 2. tenkinti svarbiausius Bendruomenės socialinius,` kultūrinius, dvasinius ir ūkinius poreikius;
 3. ugdyti krikščioniškąsias ir kitas dvasines vertybes;
 4. saugoti ir puoselėti vietos papročius, tradicijas, etnokultūrinį paveldą;
 5. saugoti ir puoselėti gyvybę ir šeimą; 
 6. ugdyti tautiškumą ir patriotiškumą;
 7. mažinti socialinę atskirtį, suteikiant erdvės pasireikšti kiekvieno Bendruomenės nario kūrybiškumui;
 8. spręsti aplinkosauginius klausimus, ugdyti grožio pajautą;
 9. skiepyti sveikos gyvensenos nuostatas ir sportiškumą;
 10. rūpintis jaunimo ir vaikų užimtumu, turiningo jų laisvalaikio organizavimu;
 11. vykdyti prevencinę veiklą prieš nusikalstamumą;
 12. vykdyti prevencinę veiklą prieš žalingus įpročius ir padėti keisti priklausomybių ligų paveiktą elgesį;
 13. vykdyti įvairų švietimą;
 14. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatymams bei Bendruomenės veiklos tikslams, ir kuri tarnauja žmonių gerovės kėlimui kaime;
 15. siekti sutvarkyti kaimo vietovės viešąsias erdves, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir jas prižiūrėti.

 

 1. buria narius bendrai veiklai;
 2. dalyvauja projektų ir programų konkursuose;
 3. organizuoja įvairias akcijas, paskaitas, seminarus bei kitus renginius;
 4. kuria ir stiprina Bendruomenės materialinę bazę;
 5. bendrauja ir bendradarbiauja su panašią ar artimą veiklą vykdančiomis organizacijomis. 

 

 spausdinti