Parama » Parama iš projektų
2021 m. įgyvendintas SADM finansuotas projektas

2021 m. rugpjūtį Vankiškių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomenės ir bendradarbiaujančių organizacijų telkimas tradiciniuose kaimo ir seniūnijos kultūriniuose renginiuose“.  Projekto partneriai: Miroslavo Švč. Trejybės parapija, asociacija Alytaus vokalinė studija „Gluosnelės“, ARSKC Miroslavo skyrius, asociacija „Slabados jaunimas“.

Visi planuoti projekto rezultatai buvo pasiekti, kai kurie ir viršyti. Organizuojant tradicinius kultūrinius kaimo ir seniūnijos  renginius (tradicinę kaimo dieną ir Miroslavo seniūnijos -Šv. Baltramiejaus šventę), bei kaimo tvarkymosi prie kryžiaus akciją, buvo sutelkti kaimo bendruomenės ir bendradarbiaujančių organizacijų nariai, įtraukiant jaunimą ir pagyvenusius žmones. Buvo mažinama kaimo jaunimo, turinčio mažiau galimybių negu miesto, socialinė įtrauktis, organizuojant bendras veiklas, taip pat mažėjo ir pagyvenusių žmonių socialinė atskirtis, didėjo kūrybiškumas, saviraiška.

plačiau
 
Kultūrinis švietėjiškas projektas „Tradicinė Žemdirbio diena netradiciškai”.

Vankiškių kaimo bendruomenė, siekdama telkti ir šviesti kaimo bei aplinkinių rajono kaimų žemdirbius, įgyvendino projektą pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą 2018_ m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Gautas 1000 Eur finansavimas projektui įgyvendinti. Įgyvendinant šį projektą, spalio 26 d. Vankiškių kaimo bendruomenė organizavo kaime kultūrinį švietėjišką renginį „Tradicinė Žemdirbio diena netradiciškai”.

Skaityti plačiau: https://www.arsa.lt/index.php?2925540208

https://www.arsa.lt/index.php?3563375530

 
 
LR ŽŪM finansuotas projektas „Vankiškių kaimo bendruomenės aktyvinimas ir veiklos gerinimas“

             Vankiškių kaimo bendruomenė 2018 m. vasario 22 d. pateikė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai paraišką gauti paramą pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles (Registracijos Nr. NPKB-18-M-31) (veiklos sritis - Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas).   Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2018 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 3D-309, Bendruomenei skirta 2 608,9 Eur parama, įgyvendinant projektą „Vankiškių kaimo bendruomenės aktyvinimas ir veiklos gerinimas“..  

plačiau