Parama » Parama iš projektų
LR ŽŪM finansuotas projektas „Vankiškių kaimo bendruomenės aktyvinimas ir veiklos gerinimas“

 Projektas įgyvendintas iki 2018 m. spalio 31 d.

 

Alytaus rajono savivaldybė apmokėjo 11 proc. (330 Eur) sumą projektui bendrafinansuoti pagal sutartį Nr. SUT-407, Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių rėmimas.

 

 Sukūrus bendruomenės materialinę bazę, pagerėjo kaimo bendruomenės veikla: ji tapo įvairesnė ir buvo orientuota į įvairias tikslines grupes, buvo sudarytos sąlygos bendruomenei, valdybai ir kaimo žmonėms aktyviai veikti; kaimo žmonės galėjo pagal savo poreikius naudotis įsigyta įranga; pagerėjo organizuojamų renginių kokybė, viešinimo galimybės. Suaktyvinta bendruomenė: bendruomenės narių skaičius nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki pabaigos išaugo nuo 44 iki 78 narių, įsijungė į bendruomenę 20 jaunų (nuo 14 iki 29 metų) žmonių.