Parama » Parama neatlygintinu darbu

Dėkojame bendruomenės rėmėjams neatlygintinais darbais 2018 m. sausio-vasario mėn. atlikusiems bendruomenės buveinės remontą: 

 

                         Manciūnų kaimo gyventojui Valdui Jakučiui,

                            Vankiškių kaimo gyventojams Genadijui Kubričenkai ir Remigijui Gražuliui.

 

Tegul Jūsų pasiaukojimas duos gausių vaisių Bendruomenei ir kaimo žmonėms.