Veikla

Bendruomenė organizuoja:

  • tradicinius renginius:

​        valstybingumo (tautines) šventes (Sausio 13-osios, Vasario 16 – osios, Kovo 11-osios minėjimus).

        užgavėnes,

        gegužines pamaldas (Mojines),

        rudens šventę, skirtą Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ir žemdirbiams paminėti,

        kaimo dieną,

  • kitus renginius, susitikimus, paskaitas,
  • akcijas, 
  • išvykas-ekskursijas, 
  • advento, gavėnios susikaupimo - maldos vakarus - susitikimus.

​Bendruomenė palaiko kaimo katalikų maldos grupės veiklą. 

 

Bendruomenė dalyvauja:

  • mokymuose, ugdančiuose bendruomenę ir jos vertybes.
  • kitų panašių organizacijų veikloje,
  • konkursuose.

Bendruomenė rengia ir įgyvendina įvairius projektus.