Veikla » Dalyvavimas konkursuose
Tautos Šimtamečiai Ąžuolai 2018

       Nominaciją ŠIMTMEČIO DOVANA buvo siūloma skirti Vankiškių kaimo bendruomenei už indėlį darbais ir aukomis, atstatant 2015 me­tų gruo­džio 12-osios va­ka­rą sudegusius kaimynų A. ir T. Kalvinskų namus. Idėjos atstatyti šiuos namus autorė ir palaikytoja buvo kaimo gyventoja Regina Jakucevičienė. Bet ji viena nieko nebūtų padariusi, jei ne Stasio Galkevičiaus pritarimas ir darbai, kaimynų Saulės ir Jono Balkevičių pagalba ir visų kitų susitelkimas ir parama, kurie išvardinti apie šį įvykį aprašytame Alytaus Naujienų straipsnyje „Vankiškių fenomenas: gyvenamasis namas iš pelenų prikeltas per penkis mėnesius“.Skaityti daugiau:

http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/paskutinionumeriostraipsniai/?nid=12732

    Nominaciją JAUNIAUSIAS ŠIMTMEČIO LYDERIS buvo siūloma teikti jaunuoliui, kuris atsakingai vadovauja asociacijai „Slabados jaunimas“ nuo įsikūrimo 2012 m. gegužės 28 d ir dabar Asociacija startavo parengusi kartu su Alytaus rajono savivaldybės administracija projektą „Asociacijos „Slabados jaunimas“ veiklos ir iniciatyvų skatinimas“ ir sukūrusi atvirą jaunimo erdvę (adresas: Dainavos g. 7, Miroslavo mstl., LT-64235 Alytaus r.).. Projektas buvo teikiamas Alytaus rajono vietos veiklos grupei pagal „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“ II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.2. priemonę „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1. veiklos sritį „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“. Asociacijos veiklos tikslas – skatinti kaimo jaunimą bei jo integraciją į bendruomenių gyvenimą, sukuriant įvairiapusę jaunimo saviraišką užtikrinančias sąlygas, asmens dvasinių, kultūrinių ir fizinių galių puoselėjimas bei sąlygų individualybės plėtotei sudarymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą. 2013 m. birželio 26 d. Asociacija pasirašė sutartį su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir įgyvendino projektą „Kino nemiga“. 2013 m. rugsėjį prasidėjęs projektas truko iki 2014 m. rugsėjo. Asociacija 2014 m. spalio 21 d. pasirašė sutartį programai „Jaunimas jaunimui“ ir įgyvendino projektą „Auginame lyderius“. 2016 m. Alytaus rajono metų geriausių rinkimuose Ramūnas buvo nominuotas „Jaunoji asmenybė“ . Nuo 2017 m. gruodžio Ramūnas yra Alytaus rajono VVG valdybos narys.

      Nominaciją ŠIMTMEČIO PROJEKTAS buvo siūloma skirti Vankiškių kaimo gyventojai bendruomenės narei Reginai Jakucevičienei už idėją ir priimtą sprendimą sutelkti kaimo bendruomenę ir atstatyti 2015 me­tų gruo­džio 12-osios va­ka­rą sudegusius kaimynų A. ir T. Kalvinskų namus. Kaimo gyventojų ir bendruomenės narių nuomone bei buvusios bendruomenės pirmininkės Danutės Kelminskienės teigimu, pagrindinė idėjos atstatyti šiuos namus autorė ir palaikytoja buvo kaimo gyventoja Regina Jakucevičienė. Daugiau apie tai galite skaityti Alytaus Naujienų straipsnyje „Vankiškių fenomenas: gyvenamasis namas iš pelenų prikeltas per penkis mėnesius“: http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/paskutinionumeriostraipsniai/?nid=12732.Ji ne tik šio projekto sumanytoja, bet ir visų kaime vykstančių gerų idėjų dar nuo tų laikų, kai nebuvo sukurtų bendruomenių, ir dabar jos indėlis į kaimo bendruomenę uždegant ir suburiant žmones bendrai veiklai labai svarbus.