Veikla » Dalyvavimas mokymuose 2018
Mobilusis darbas su jaunimu

   2018 m. rugpjūčio 27-28 d. Rasa Gražulienė dalyvavo Jaunimo reikalų Departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamuose mokymuose „Mobilusis darbas su jaunimu“.

 
 
Inovatyvios mokymo formos ir jų taikymas

   2018 m. birželio 7 d. Rasa Gražulienė ir Ina Vorobjovienė dalyvavo Aleksandro Stulginskio universiteto seminare. Jo metu išklausė 8 val. trukmės mokymo kursą tema „Inovatyvios mokymo formos ir jų taikymas“ ir įvykdė mokymo programos reikalavimus.

 
 
Bendruomenės statymo blokai

Gegužės 25-27 d. Rasa Gražulienė dalyvavo Kauno sielovados bendruomenės „Gyvieji

akmenys“ organizuotuose mokymuose „Bendruomenės statymo blokai“. Šiuose mokymuose

buvo skiriamas dėmesys bendruomenės struktūros, vizijos formavimui, lyderių auginimui, taip

pat aptarti penki bendruomenės ramsčiai: šventimas, grupelės, paslaugos, davimas, mokymas.

Mokymus vedė Gavin Farley (Austrija), Dominic McDermott (JAV) ir kt.

 
 
Trumpos maisto grandinės ir kooperacija įgyvendinant verslo projektus Alytaus rajono VVG teritorijoje

      2018 m. gegužės 22 d. Rasa Gražulienė dalyvavo Aleksandro Stulginskio universiteto seminare. Jo metu išklausė 8 val. trukmės mokymo kursą tema „Trumpos maisto grandinės ir kooperacija įgyvendinant verslo projektus Alytaus rajono VVG teritorijoje“ ir įvykdė mokymo programos reikalavimus

 
 
Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra Alytaus rajono VVG teritorijoje

      2018 m. gegužės 17 d. Rasa Gražulienė dalyvavo Aleksandro Stulginskio universiteto seminare. Jo metu išklausė 8 val. trukmės mokymo kursą tema „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra Alytaus rajono VVG teritorijoje“ ir įvykdė mokymo programos reikalavimus.

 
 
Vietos projektų Viešųjų pirkimų vykdymas

     2017 m. gruodžio 8 d. Virginija Žukauskienė dalyvavo mokymuose „Vietos projektų Viešųjų pirkimų vykdymas", įgyvendinant projektą pagal “Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015-2020 metams” ir įvykdė mokymo programos reikalavimus.