Veikla » Dalyvavimas mokymuose 2019
Vietos bendruomenių ir NVO viešųjų privačių interesų derinimas

2019 m. kovo 22 d. Rasa Gražulienė dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės administracijoje (Pulko g. 21, Alytus) Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiklos programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ įgyvendinamo projekto „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0012 8 akad.val. mokymuose „Vietos bendruomenių ir NVO viešųjų privačių interesų derinimas. Kaip  išvengti interesų konflikto?“ Mokymus vedė LR Seimo Antikorupcijos komisijos patarėja Laima Ragauskienė, taip pat dalyvavo ir į dalyvių klausimus atsakė LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė.