Veikla » Dalyvavimas tradicinėje Miroslavo seniūnijos švent

Projekto „Bendruomenės ir bendradarbiaujančių organizacijų telkimas tradiciniuose kaimo ir seniūnijos kultūriniuose renginiuose“ lėšomis buvo pagamintas  bendruomenės logotipas bei atributika (40 kaklaraiščių su logotipo ženklu), reikalinga bendruomenės savo tapatumui išreikšti dalyvaujant Miroslavo seniūnijos renginyje.

Bendruomenės nariai dalyvavo Šv. Mišiose už Miroslavo seniūniją. Prisidėjo prie šventės organizavimo, įrengdami bendruomenės palapinę, kurioje pristatė savo gamybos vaišes. Ypatingai didelis ačiū Aldonos ir Valdo Jakučių šeimai, kurie pagamino girą, prikepė sausainių ir kibinų, bei papuošė palapinę, Virginijai Žukauskienei, kuri iškepė naminę duoną, Vidonei Bagdanavičienei, kuri išvirė skanų troškinį,  Remigijui Gražuliui ir Gintui Vilpišauskui, kurie su arklių kinkiniais pavėžėjo šventės dalyvius. Ir visiems ačiū, kurie atėjo į šventę..