Veikla » Išvykų organizavimas
Išvyka į Vilnių

2018 m. balandžio 7 d. Vankiškių kaimo bendruomenė (pirmininkė Rasa Gražulienė) organizavo išvyką į piligrimų ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių gausiai lankomus Vilniaus Aušros Vartus (Aušros Vartų g. 14), Dievo gailestingumo šventovę (Domininkonų g. 12) ir Šv. Faustinos Kovalskos, visam pasauliui žinomos Dievo gailestingumo apaštalės, namelį (Grybo g. 29a). Šios išvykos dalyviai (daugiausiai Vankiškių kaimo gyventojai, keletas kaimynų iš Kurnėnų kaimo, Santaikos miestelio) pirmiausiai apsilankė Aušros Vartų koplyčioje prie Gailestingumo Motinos stebuklingojo paveikslo, kur maldingai klausėsi profesionalaus choro atliekamo himno Akatistas Dievo Motinos garbei („A-kathistos" graikų kalba reiškia „ne sėdint": bendruomenė iš didžios pagarbos Dievo Motinai jį turi giedoti atsistojusi lygiai taip, kaip ir klausydama Evangelijos).

Kasmet nuo Šv. Velykų iki Atvelykio, kurį Šv. Jonas Paulius II paskelbė Dievo gailestingumo sekmadieniu, Vilniuje, Dievo gailestingumo šventovėje švenčiama Dievo gailestingumo savaitė. Išvykos dalyviai atvyko į Dievo gailestingumo šventovę septintąją šios savaitės atlaidų dieną ir dalyvavo svečių iš Ispanijos švenčiamose Šv. Mišiose ispanų kalba, po jų Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko aukojamose Šv. Mišiose lietuvių kalba.

Išvykos pabaigoje maldingos kelionės dalyviai nuvyko į Antakalnyje esantį Šv. Faustinos Kovalskos namelį, kuriame ji, būdama vienuole, gyveno kartu su kitomis Dievo Motinos Gailestingumo seserimis ir kuriame patyrė mistinius regėjimus. Pagal šiuos regėjimus dailininkas Eugenijus Kazimirovskis 1934 m. nutapė garsųjį Gailestingojo Jėzaus paveikslą, dabar esantį Dievo gailestingumo šventovėje virš altoriaus. S. Faustinai kaip ženklą pasauliui šį paveikslą nutapyti liepė pats Išganytojas, pažadėdamas daug malonių sieloms, kurios su pasitikėjimu prie šio paveikslo melsis. Jis taip kalbėjo ses. Faustinai:

„Pažadu, kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Taip pat pažadu jau čia, žemėje, pergalę prieš priešus, ypač mirties valandą. Aš pats ją ginsiu kaip savo garbę“.

Grįždami į namus piligrimai sukalbėjo Dievo gailestingumo vainikėlį, manoma, taip pat Dievo apreikštą ses. Faustinos namelyje.