Veikla » Jaunimo veikla ir darbas su jaunimu
Savanoriška pagalba organizuojant Miroslavo miesto 275 Jubiliejaus šventę