Veikla » Jaunimo veikla ir darbas su jaunimu
Jaunimo įtraukimas į projekto „Tradicinė Žemdirbio diena netradiciškai” įgyvendinimą

Siekiant įtraukti jaunimą į projekto veiklas iš aplinkinių organizacijų dar prieš gaunant finansavimą buvo susitikta su organizacijų vadovais ir aptartas bendradarbiavimas, pasiskirstant konkrečiomis  užduotimis, numatytomis bendradarbiavimo susitarimuose.  Vėluojant finansavimui (jis gautas tik spalio 20 d.), nebuvo organizuoti, kaip buvo numatyta projekto pasirengimo etape, bendri jaunimo susitikimai, tačiau atskirai, padedant vadovams, buvo paskirstytos užduotys: parapijos ir Šeimų centro jaunimas padėjo sutvarkyti kultūros namų salę prieš renginį, asociacijos „Slabados jaunimas“ vaikinai padėjo renginio metu prie multimedijos projektoriaus, mobilios garso kolonėlės ir lauko palapinės surinkimo darbų, kaimo bendruomenės jaunimas padėjo sutvarkyti salę po renginio.

Skaityti apie renginį plačiau: https://www.arsa.lt/index.php?2925540208