Veikla » Tradicinė kaimo diena 2022

Liepos 17 d. Vankiškių kaimo bendruomenė džugiai atšventė tradicinę Kaimo dieną.   Kaimo diena pradėta įprastai Miroslavo Švč. Trejybės  bažnyčioje Šv. Mišiomis už gyvuosius kaimo gyventojus   (Mišias aukojo Švč. Trejybės parapijos klebonas Miroslav Dovda). Kaimo gyventojai Šv. Mišių aukos liturgijoje atnešė atnašas, dėkodami Dievui ir jo melsdami: kaimo gyvojo rožinio maldos narės, atnešę žvakes, prašė Dievo ryžto degti dėl amžinųjų dalykų, ūkininkų šeimų atstovai, atnešę duoną, dėkojo Dievui už derlių, piniginę auką bažnyčios išlaikymui ir Šv. Mišioms atnešę žmonės meldė Viešpatį už visą parapiją, kad ji nestokotų uolių kunigų, patarnautojų ir kitų aktyvių parapijiečių, Bažnyčios sinodo kaimo grupelės narės, atnešę eucharistinius duonos ir vyno pavidalus, prašė Dievą palaiminti ir įprasminti kiekvieną gyvenimo dieną.

Po Mišių kaimo gyventojai ir svečiai rinkosi prie kaimo kryžiaus. Bendruomenės pirmininkė Rasa Gražulienė pasveikino renginio dalyvius ir padėkojo visiems atvykusiems, pakvietė bendrai maldai ir giesmei. Giesmes atliko kaimo gyventojų būrelis, parapijos kunigas palaimino laukus ir gyventojus. Renginio dalis prie kaimo kryžiaus užbaigta malda už šiemet mirusius kaimo gyventojus.

Tradicinė Kaimo diena buvo tęsiama koncertine programa Vankiškių laisvalaikio salėje. Gražiomis dainomis kaimą pradžiugino Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Luksnėnų skyriaus kolektyvai (vadovas Antanas Morkeliūnas): Antano Morkeliūno ir Genovaitės Švabienės duetas, mišrus vokalinis ansamblis „Goda“, „Trio“. Prie vaišių stalo visus linksmino ir šokiui kvietė grupė „Aidas“. Laisvalaikio salėje susirinkę žmonės galėjo grįžti į prisiminimus, žiūrėdami stenduose įamžintas nuotraukas iš ankstesnių bendruomenės, kaimo švenčių, bibliotekos renginių (nuotraukų stendus parengė Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vankiškių  filialo darbuotoja Rūta Marcinkevičienė).  

Tradicinės kaimo dienos organizatorius - Vankiškių kaimo bendruomenė, partneriai: Miroslavo Švč. Trejybės parapija, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Luksnėnų skyrius, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vankiškių  filialas.

Šventės rėmėjai: UAB „Lankava“, UAB „Alsotana“, IĮ Č. Rudžiansko „Dzūkų gojus“, kaimo seniūnaitė Rūta Marcinkevičienė, Vida Bartkevičienė ir Anicetas Poškus, Aldona ir Valdas Jakučiai, Virginija ir Antanas Žukauskai, Aldona Kelminskienė, Marytė Gražulienė, Danutė Kelminskienė, Bronė Vaikšnorienė, Rasa ir Remigijus Gražuliai.