Veikla » Tradicinė kaimo dienos šventė 2020

Liepos 12 d., pasibaigus karantino suvaržymams dėl COVID-19 plitimo, Vankiškių kaimo bendruomenė šventė Kaimo dieną tradiciškai: Šv. Mišiomis už gyvuosius kaimo gyventojus, gyventojų ir laukų šventinimu, bei koncertu ir pasibuvimu su šokiais prie vaišių stalo. Prieš rengiantis tradicinei šventei būta abejonių: „gal šiemet užteks tik Mišių ir laukų šventinimo prie kryžiaus“, tačiau aktyvūs bendruomenės valdybos nariai šias dvejones išsklaidė: „darom, kaip visada, kiek ateis žmonių, tiek...“ Iš tiesų įvykus Kaimo dienai, pasirodė, kad nesuklysta, nes jau seniai nebuvo tiek daug susirinkusiųjų, kaip šiemet, atvyko ir naujakuriai (net klebonas, atvykęs prie kryžiaus, nustebo: „oho, kiek žmonių“). Gaila, kad atminimui nepadarėme bendros nuotraukos su visais dalyviais (pateiktoje nuotraukoje matosi tik iš vienos kryžiaus pusės sustoję žmonės). 

Kaimo diena pradėta įprastai Miroslavo Švč. Trejybės  bažnyčioje: už gyvuosius kaimo gyventojus Šv. Mišias aukojo šios parapijos klebonas Miroslav Dovda, kuris pasakė jautrią homiliją, žadinančią Dievo ieškojimą ir gilesnį tikėjimą.  Po Mišių kaimo gyventojai ir svečiai, kilę iš šio kaimo arba čia dirbę, rinkosi prie kryžiaus kaimo parke. Bendruomenės pirmininkė Rasa Gražulienė pasveikino renginio dalyvius, ištardama padrąsinančius ir viltingus žodžius, išgyvenus šį naujo viruso pandemijos laikotarpį, o savo kančias ir išbandymus ragino jungti maldoje su Kristaus kančia ir mirtimi ant kryžiaus, o padėkoti Dievui ir Dievo Motinai Marijai kvietė vykti į bendruomenės organizuojamą išvyką į Šiluvą ir Kryžiaus kalno atlaidus liepos 26 d. Kaip ir kiekvienais metais per šiuos metus neapsieita be kaimo gyventojų mirčių, todėl jie užtarti bendra malda, tikintis jų iškeliavimo amžinybėn (už mirusius kaimo gyventojus dar bus švenčiamos Mišios spalio 18 d. 12 val.). Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas atliko gyventojų ir laukų šventinimo liturgiją, po kurios balsingi kaimo gyventojai, suburti aktyvaus bendruomenės nario Stasio Galkevičiaus, sugiedojo dvi giesmes. Renginio dalis prie kaimo kryžiaus užbaigta padėkos Dievui eilėmis, kurias skaitė Lijona Pavolienė, kilusi iš šio kaimo.

Tradicinė Kaimo diena buvo tęsiama koncertine programa Vankiškių laisvalaikio salėje, kurią parengė buvusi kaimo gyventoja ir kultūros darbuotoja Irena Petkevičienė, grįžusi atostogų iš Airijos.  Irena, puoselėjanti lietuvių tautos tradicijas Airijos lietuvių bendruomenėje, mielai sutiko padėti ir kaimo bendruomenės pirmininkei, tapdama ir šio renginio vedėja.  Vienos moters, dalyvavusios koncerte žodžiais: „salėje tvyrojo jauki atmosfera“. Prie šios atmosferos sukūrimo, be abejo, prisidėjo ir renginio vedėja, pakviesdama visus bendrai giminių dainai, pristatydama  koncerto atlikėjus „šiltomis“ savo kūrybos eilėmis. Šią jaukią aplinką kūrė ir tai, kad koncerto atlikėjai beveik visi buvo vietiniai arba kilę iš šio kaimo: ansamblio „Yvuški“ vadovai Liubovė ir Aleksandr Illarionov  čia gyveno 25 metus, grupės „Kava“ vienas atlikėjų  Alvydas Avižienis kilęs iš čia, Genovaitė Žilinskienė ir Angelė Paliokienė – šio kaimo gyventojos ir dabar. Po neilgo, bet jaukaus koncerto nemažai renginio dalyvių pasiliko toliau pabendrauti vieni su kitais prie bendro vaišių stalo, pasišokti, dalyvaujant grupės „Kava“ atlikėjų Raimundo Valatkos ir Alvydo Avižienio muzikinės programos pristatyme. Ir rodėsi, kad neliko nė vieno, kuris smagiai nešoktų, kartu nedainuotų ar kitaip nesidžiaugtų bendryste.

Gal kaimo bendruomenės organizuotas renginys tikrai pavyko, arba žmonės išmoko džiaugtis ir dėkoti, nes dar niekad nebuvo tiek daug padėkos žodžių bendruomenės pirmininkei Rasai, išsakytų tiek viešai, tiek privačiai. Tik pirmininkė žino, kad be kaimo žmonių iniciatyvos, aktyvumo ir bendrų pastangų nieko negalima būtų padaryti, todėl ji dėkinga visiems bendruomenės nariams, kurie vienaip ar kitaip prie šio renginio prisidėjo: Stasiui Galkevičiui, Rūtai Marcinkevičienei, Virginijai Žukauskienei, Janinai Zubrienei, Irenai Merkinykienei, padėjusiems iš kaimo gyventojų surinkti auką Miroslavo Švč. Trejybės parapijai, Mišioms už gyvus kaimo gyventojus, savo vyrui Remigijui ir sūnui Ignui, neatlygintinai šienavusiems teritoriją apie kryžių, padėjusiems organizuoti renginį (prie teritorijos tvarkymo prisidėjo ir kaimo seniūnaitė Rūta Marcinkevičienė), Irenai Merkinykienei, atnešusiai gėlių salei papuošti, Marytei Gražulienei už puokštę papuošti kryžių, Aldonos ir Valdo Jakučių šeimai už gardžią naminę girą ir šviežiai raugintus agurkėlius vaišių stalui, Inai Vorobjovienei, Rūtai Marcinkevičienei, Aldonai Kelminskienei, Irenai Petkevičienei  už pagalbą tvarkant ir puošiant salę, Stasiui Galkevičiui, Janinai Paršeliūnienei, Angelei Paliokienei, Genovaitei Žilinskienei, Zitai Abromaitienei, Danutei Kelminskienei, Marytei Račkauskienei ir kitiems giesmininkams už gražų giedojimą prie kaimo kryžiaus, Irenai Petkevičienei už koncerto programos parengimą ir vedimą, Alexander  Illarionov už neatlygintiną renginio fotografavimą, nuolatiniam tradicinės kaimo dienos rėmėjui Alytaus miesto bendruomenės centro ansambliui „Yvuški“, neatlygintinai  koncertavusiam renginyje, vietinėms atlikėjoms Genovaitei Žilinskienei ir Angelei Paliokienei, geranoriškai sutikusioms pradžiuginti bendruomenę savo gražiais balsais, bei grupei „Kava“, kuri mus linksmino pirmą kartą, tikimės, kad ne paskutinį.

              Renginio organizatorius: Vankiškių kaimo bendruomenė

             Renginio partneriai: Miroslavo Švč. Trejybės parapija, asociacija Alytaus vokalinė studija „Gluosnelės“