Veikla » Tradicinė kaimo dienos šventė 2021

Nepabūgusi didelio karščio, Vankiškių kaimo bendruomenė atšventė tradicinę kaimo dieną. Kaimo dienos renginys pradėtas įprastai Miroslavo Švč. Trejybės  bažnyčioje: už gyvuosius kaimo gyventojus Šv. Mišias aukojo šios parapijos klebonas Miroslav Dovda (už mirusius kaimo gyventojus bus aukojamos Mišios spalio 24 d. 12 val.). Mišių liturgijoje giedojo žymus  choras „Putinas“ (vadovas Algimantas Dabašinskas). Klebonas kunigas M. Dovda homilijoje kvietė būti tikrais apaštalais pagal skirtingą savo pašaukimą ir atsakomybę tikinčiųjų bendruomenėje. Šis kvietimas labai tiko ir kaimo bendruomenei –būti drąsiais ir atsakingais veikėjais pagal savo talentus ir gebėjimus. Po Mišių kaimo gyventojai ir svečiai, kilę iš šio kaimo arba čia dirbę, rinkosi prie kryžiaus kaimo parke, kur Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas atliko gyventojų ir laukų šventinimo liturgiją, po kurios choras „Putinas“ (vad. Algimantas Dabašinskas) sugiedojo giesmę. Toliau vyko koncertinė programa Vankiškių laisvalaikio salėje, kurią parengė ir pristatė bendruomenės pirmininkė Rasa Gražulienė. Koncertinėje programoje savo ir kitų atlikėjų kūrinius atliko choras „Putinas“ ir grupė „Bent“. Renginio metu buvo pristatyta Alytaus vokalinės studijos „Gluosnelės“ ir kaimo bendruomenės narės  Liubovės Illarionovos meno darbų (dekupažo) paroda.

Kaimo dienos organizatorius: Vankiškių kaimo bendruomenė, partneriai: Miroslavo Švč. Trejybės parapija, asociacija Alytaus vokalinė studija „Gluosnelės“, ARSKC Miroslavo skyrius.  Kaimo diena organizuota, įgyvendinant projektą „Bendruomenės ir bendradarbiaujančių organizacijų telkimas tradiciniuose kaimo ir seniūnijos kultūriniuose renginiuose“, kurį finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1 priedo 1.1.4 papunkčio priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Kiti rėmėjai: UAB „Lankava“, UAB „Alsotana“, A. ir V. Jakučiai,  IĮ Č. Rudžiansko „Dzūkų gojus“.