Veikla » Tradicinė rudens šventė 2019

Spalio 27 dieną Vankiškių kultūros namų  salėje kaimo bendruomenė organizavo tradicinę rudens šventę netradiciškai. Kaimo rudens šventė įprastai skiriama žemdirbiams ar pagyvenusiems žmonėms, švenčiant Žemdirbio ar tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šį kartą vyko popietė „Prisiminimų šviesoje“, kurios vienas iš tikslų  - artėjant Vėlinėms prisiminti mirusius kaimo gyventojus, jų nuveiktus darbus ar tiesiog buvimą su mumis, kitas tikslas – prisiminti save prieš 24 ar 18 metų, pasidžiaugti tuo, kuo gyventa, kas nuveikta, padėkoti tiems, kas prisidėjo prie gražesnio, prasmingesnio  kaimo gyvenimo, organizuojant kaimo renginius, šventes, aktyvinant bendruomenę.

Į rudens popietę susirinko kaimo gyventojai peržiūrėti mėgėjų filmuotų tradicinių ir netradicinių kaimo renginių, organizuotų 1995 metais, 2001 metais. Daug kaimo gyventojų, matomų šiuose įrašuose, jau yra mirę, todėl bendruomenės pirmininkė Rasa Gražulienė uždegė žvakę ir pakvietė užtarti juos malda (už mirusius kaimo gyventojus dar bus aukojamos Mišios Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčioje lapkričio 24 d. 12 val., prieš Mišias 11 val. giedamas rožinis). Po maldos ji ragino renginio dalyvius peržiūrėti video įrašus ir pasidalinti prisiminimais iš tų dienų ar švenčių organizavimo. Įdomiais prisiminimais pasidalijo viešnia iš Simno Albina Sviderskienė, buvusi Vankiškių pradinės mokyklos mokytoja, Janina Paršeliūnienė, buvusi kultūros darbuotoja, ūkininkas Juozas Paršeliūnas, vienos šventės, vykusios prieš 24 metus, organizatorius (kartu su Česlovu Rudžiansku, kultūros darbuotojais).

Tokio formato renginys buvo tikriausiai pirmas Vankiškiuose, bet nemažas dalyvių skaičius (apie 30) parodė, kad gyventojams rūpi kaimo istorija, be to, taip mokomės būti dėkingi tiems, kurie ją kūrė. Didelis ačiū popietės iniciatorei Inai Vorobjovienei, aktyviausiai įsitraukusiai į bendruomenės veiklos organizavimą, buvusiai Vankiškių pradinės mokyklos mokytojai, kuri išsaugojo kaimo renginių įrašus video formatu ir nutarė jais pasidalinti su visais kaimo gyventojais. Tikimės, kad šiame renginyje uždegta  prisiminimų šviesa dar ilgai neišblės dalyvių širdyse, o galbūt bus perduota ir jame nedalyvavusiems kaimo gyventojams.