Veikla » Tradicinės kaimo dienos 2019 šventė

Liepos 21 d. Vankiškių kaimo bendruomenė kartu su Miroslavo Švč. Trejybės parapija bei vokaline studija „Gluosnelės“ organizavo tradicinį renginį – kaimo dieną. Tradicija pradėta 1989 m., kuomet buvo šventinamas atstatytas kaimo kryžius parko teritorijoje.

Kaimo diena prasidėjo Šv. Mišiomis už kaimo gyventojus, po kurių gyventojai bendrai maldai, giesmei ir laukų šventinimui susibūrė prie kryžiaus.

Šių metų Šv. Mišias aukojo ir kaimo  laukus šventino Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Miroslav Dovda, bendrai maldai prie kryžiaus kvietė kaimo seniūnaitė bendruomenės narė Rūta Marcinkevičienė, giesmes giedojo gražus kaimo žmonių būrelis, kuriam vadovavo bendruomenės narė Janina Paršeliūnienė.

Šventinį renginį kultūros salėje vedė bendruomenės pirmininkė Rasa Gražulienė. Pirmininkė priminė kaimo dienos istoriją, o bendruomenės narys Stasys Galkevičius papasakojo apie kaimo kryžiaus atstatymą. 

Prisiminus svarbius kaimo įvykius, renginio dalyvius linksmino  VŠĮ Alytaus miesto bendruomenės centro ansamblis „Gluosnelės“ (vad. Liubovė ir Aleksandras Illarionovai), Talokių kaimo bendruomenės ansamblis „Volungėlė“ (vad. Danguolė Kašelionienė), Danguolė Kvederevičienė ir Antanas Monkeliūnas, bei Nerijus Čekavičius.

Bendruomenės narė Aldona Kelminskienė kvietė dalyvius susimąstymui apie gyvenimo trapumą ir prasmę, deklamuodama poeziją ir Motinos Teresės žodžius.

Renginį parėmė UAB „Lankava“, UAB „Dzūkų baldai“ ir bendruomenės nariai: Virginija ir Antanas Žukauskai, Aldona ir Valdas Jakučiai, Jolanta ir Česlovas Rudžianskai.

https://www.arsa.lt/index.php?3436029935