Veikla » Valstybingumo (tautinių) švenčių organizavimas
Valstybės dienos minėjimas 2022

2022 m. liepos 6 d. 21 val. Vankiškių kaimo žmonės tradiciškai, vienydamiesi su visais lietuviais visame pasaulyje,  rinkosi prie kaimo kryžiaus giedoti Lietuvos valstybės himną – Vinco Kudirkos sukurtą  „Tautišką giesmę“.ir melstis už Lietuvos laivę. 

 

 
 
Vankiškiečių paminėta Valstybės diena prie kaimo kryžiaus 2021

2021 m. liepos 6 d. 21 val. Vankiškių kaimo žmonės, vienydamiesi su visais lietuviais visame pasaulyje,  rinkosi prie kaimo kryžiaus giedoti Lietuvos valstybės himną – Vinco Kudirkos sukurtą  „Tautišką giesmę“.

Su gražiu jubiliejumi pasveikintas kaimo bendruomenės aktyvus narys Stasys Galkevičius. 

Linkime Jam sveikatos ir toliau nepavargti daryti gerus darbus.

 
 
Valstybės dienos minėjimas 2020

                 Liepos 6 d. 21 val. aktyvių kaimo gyventojų Stasio Galkevičiaus, Irenos Petkevičienės ir kaimo bendruomenės pirmininkės Rasos Gražulienės sukviesti žmonės, vienydamiesi su visais lietuviais visame pasaulyje,  rinkosi prie kaimo kryžiaus ir giedojo Lietuvos valstybės himną – Vinco Kudirkos sukurtą „Tautišką giesmę“. Tikimės, kad šios Tautiškos giesmės giedojimas kaimo žmonėms įprastoje jų švenčių, pamaldų vietoje taps gražia tradicija,. minint  Valstybės dieną ir kitais metais

 
 
Lietuvių kalbos dienoms ir kovo 11 dienai atminti 2020

Kovo 5 dieną, artėjant Lietuvos Nepriklausomybės dienai ir minint Lietuvių kalbos dienas, Vankiškių kaimo bendruomenė organizavo susitikimą su rašytoja Elvyra Biliūte-Aleknavičiene, kuri pristatė temą „Dvi „Aušros“ apie Lietuvos laisvės priešaušrį“.

Savo pranešime lektorė priminė caro valdžios draudimą spausdinti lietuviškas knygas lotyniškuoju raidynu, kas lėmė, kad lietuviška knyga, jos kelias į skaitytoją tapo tautos dvasinių galių ir gyvasties išbandymu. Pranešimo autorė trumpai pristatė lietuviškos knygos – spaudos šauklius caro priespaudos laikotarpiu – kun. M. Valančių, knygnešius, o plačiau  – pirmąją „Aušrą“  – lietuvišką  leidinį, kurio tikslas buvo, anot lektorės, kovoti su lietuvių tautos nykimu, ugdyti materialinę ir dvasinę kultūrą. Paminėtas ir pirmojo „Aušros“ numerio rengėjas Jonas Basanavičius, tuo metu buvęs Prahoje, pirmasis 1918 m. vasario 16 dieną pasirašęs Lietuvos Nepriklausomybės aktą.

Kita – naujoji „Aušra“ – leista pogrindyje sovietmečiu, kaip rašytoja teigia, ji taip pat skelbė visų mūsų laisvės priešaušrį, tęsdama senosios „Aušros“ tautinio atgimimo uždavinius – prikelti istorinę atmintį, puoselėti tautinę vienybę, propaguoti gimtąją kalbą.  

Lektorė įdomiai papasakojo apie naujosios „Aušros“ įsteigėją – kun. Praną Račiūną, pirmąjį „Aušros“ redaktorių (taip pat ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos redaktorių) kun. Sigitą Tamkevičių, tuo metu atliekantį vikaro tarnystę Simno (Alytaus r.) Švč. M. Ėmimo į Dangų bažnyčioje, antrąjį naujosios „Aušros“ redaktorių kun. Lionginą Kunevičių, gimusį Alytuje, šaknis turintį gretimame Vankiškiams Balkūnų kaime (jo motina kilusi iš ten).

Savo pranešimą rašytoja užbaigė šiais žodžiais: „Lietuvių tauta yra viena iš tų laimingųjų, nes gūdžiausiais carinės ir sovietinės okupacijos metais turėjo pasišventusių sūnų ir dukterų, kurie laisvu žodžiu ją kėlė ir budino“.

Laiminga lietuvių tauta ir dabar, nes ir šiuo, Nepriklausomybės metu, ji turi tų, kurie neleidžia pamiršti apie tautos praeitį, neša lietuvišką žodį, rašydami ir leisdami knygas apie brangias Lietuvai asmenybes. Ir vienas iš tokių žmonių yra rašytoja Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė, kuri, pakalbinta kaimo bendruomenės  pirmininkės, nors buvo labai užimta, iškart sutiko ir rado laiko atvykti susitikti su kaimo žmonėmis. Nuoširdžiai Jums dėkojame.   

Vankiškių kaimo bendruomenės pirmininkė Rasa Gražulienė

plačiau
 
Baltijos kelio 30-mečio minėjimas 2019

2019 m. rugpjūčio 23 dieną Vankiškių kaimo bendruomenė dalyvavo Miroslave organizuotame Baltijos kelio 30-mečio minėjime, kuris prasidėjo Šv. Mišiomis Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčioje ir tęsėsi eisenoje nuo bažnyčios iki Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Miroslavo skyriaus: bendruomenės nariai ėjo eisenoje pėsčiomis kartu su kitų Miroslavo seniūnijos bendruomenių dalyviais, pasipuošę bendruomenės atributika ir trispalvėmis gėlėmis.Eisenoje bendruomenės narys Remigijus Gražulis vežė savo arklių traukiama karieta šventės dalyvius

plačiau
 
Kovo 11 - osios minėjimas 2018 m.

Vankiškių kaimo bendruomenė paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį 2018 m. kovo 9 dieną, dalyvaudama bendruomenės buveinėje vykusiame susitikime su rašytoja Elvyra Biliūte – Aleknavičiene. Mums gerai žinoma rašytoja pristatė kraštietį, gimusį artimame Balkūnų kaime, ateitininką, kunigą, partizaną rezistentą Zigmą Neciunską - Elytę (1912 - 1976). 

plačiau
 
Netradiciškai paminėtos Lietuvos atkūrimo 100-osios metines

Lietuvos atkūrimo 100-ąsias metines Vankiškių kaimo bendruomenė paminėjo kitaip, negu įprasta. 2018 m. vasario 16 d. bendruomenės pirmininkė Rasa Gražulienė suorganizavo kaimo bendruomenei ir gyventojams skirtą susitikimą su  Virginijumi Tamulioniu, Alytaus apskrities vyrų krizių  centro vadovu ir Priklausomybių konsultacinio  punkto konsultantu, bei Raimonda Baranauskiene, taip pat šio punkto konsultante, pasikalbėti ne apie Lietuvos laisvę, o apie šiandienines grėsmes žmogaus laisvei - priklausomybes ir krizes. 

plačiau
 
Sausio 13-osios minėjimas 2018

2018 m. sausio 13 d. Vankiškių bibliotekoje vyko diskusijų valandėlė „Sudegę ant laisvės aukuro“ Laisvės gynėjų dienai paminėti. Diskusijų valandėlę organizavo Vankiškių biblioteka kartu su Vankiškių kaimo bendruomene ir Alytaus rajono kultūros centro Miroslavo skyriumi.

plačiau