Žymūs kraštiečiai
Antanas Žmuidzinavičius

Antano Žmuidzinavičiaus apdovanojimai, pagerbimas, leidiniai apie jį

Antanas Žmuidzinavičius 1928 m. apdovanotas Gedimino III laipsnio, 1936 m. – Gedimino II laipsnio ordinais. 1946 m. dailininkas tapo Respublikos nusipelniusiu meno veikėju. 1954 m. Lietuvių literatūros ir meno dekados Maskvoje proga A. Žmuidzinavičiui suteiktas LTSR liaudies dailininko vardas, 1957 m. – TSRS liaudies dailininko garbės vardas [8].

1957 m. Vilniuje išleistas didelio formato, gausiai iliustruotas albumas „Antanas Žmuidzinavičius = Антанас Жмуйдзинавичюс“ su dailininko J. Mackonio parašyta pratarme apie menininką. 1969 m. išleistas albumas „Velniai: dailininko A. Žmuidzinavičiaus kolekcija“ , kurį parengė Pranas Porutis. 1972 m. Maskvoje išleistas albumas „Антанас Жмуйдзинавичюс“, kurio autorius – sudarytojas P. Gudinas. 2008 m. Kaune Alytaus kraštotyros muziejus išleido Artūro Balčiūno sudarytą fotografijų parodos katalogą „Apie dailininką A. Žmuidzinavičių: Prie gimtosios žemės versmės“ [1]. Leidinys iliustruotas nuotraukomis iš Antano Žmuidzinavičiaus rinkinių ir kūrinių muziejaus ir dailininko anūkės Birutės Gučaitės asmeninių rinkinių. Apie dailininką informacijos taip pat yra šiuose leidiniuose: „XX a. lietuvių dailės istorijoje“, Stasės Ramanauskienės knygoje „Kūrėjai ir jų memorialinės vietos“, „Alytaus šviesuolių portretai“ (Kaunas, 2008), Juozo Kuckailio „Dzūkai“ [3], lietuvių enciklopedijose. Taip pat yra straipsnių spaudoje, informacijos internete.

1965 m. Kaune, V. Putvinskio g. 64, dailininko kolekcijos pagrindu įkurtas M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys – vienintelis pasaulyje Velnių muziejus. 1966 m. dailininko name įkurtas A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus. 1967 m. atidarytas jo memorialinis butas ir dirbtuvė.

Balkūnų kaime (Alytaus r.) įkurtas dailininko A. Žmuidzinavičiaus tėviškės memorialinis muziejus. 1971 m. dailininko atminimui prie namo atidengta memorialinė lenta (skulpt. V. Žuklys) [5].

1986 m. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje (Lazdijų r.) įkurtas A. Žmuidzinavičiaus kambarys – muziejus.

1977 m. ant dailininko namo Kaune prikabinta pirmoji atminimo lenta, kuri 1992 m. dingo. 2006 m. atidengta nauja memorialinė lenta (skulpt. Vladas Žuklys) [5].

2012 m. Vilniuje, ant namo Liejyklos g. 9, atidengta memorialinė lenta (skulpt. Mikalojus Povilas Vilutis).

2011 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos konferencijos sprendimu įsteigta Antano Žmuidzinavičiaus vardo respublikinės konkursinės peizažo parodos premija.

Dailininko vardu pavadintos gatvės Balkūnuose (Alytaus r.), Seirijuose (Lazdijų r.), Alytuje, Kaune, Miroslave (Alytaus r.).

1989 m. Seirijų gimnazijai suteiktas Antano Žmuidzinavičiaus vardas.

2001 m., minint dailininko 125-ąsias gimimo metines, Alytaus miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos skyrius išleido leidinį „Antanas Žmuidzinavičius: bibliografinė rodyklė: 1906–2001“ [7].

 

Literatūra ir šaltiniai:

Apie dailininką A. Žmuidzinavičių. Prie gimtosios versmės: [fotografijų parodos katalogas]. – Kaunas, 2008. – 64 p.: iliustr. – Bibliogr. išnašose.

Balčiūnas, Artūras. Apie dailininką Antaną Žmuidzinavičių. – Iliustr., portr. // Alytaus šviesuolių portretai. – Kaunas, 2008. – P. 58-71.

Kuckailis, Juozas. Gyvenimo paletė. – Portr., iliustr. // Kuckailis, Juozas. Dzūkai. -–Vilnius, 2006. – D. 1, p. 25-39.

Mackonis J. Antanas Žmuidzinavičius. – Portr., iliustr. // Antanas Žmuidzinavičius. – Vilnius, 1957. – P. 7-23.

Ramanauskienė, Stasė. Antanas Žmuidzinavičius. – Portr., iliustr. // Ramanauskienė, Stasė. Kūrėjai ir jų memorialinės vietos. – Vilnius, 1984. – P. 140-144.

Savickas, Augustinas. Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) / Augustinas Savickas, Apolonoja Valiuškevičiūtė. – Iliustr. // XX a. lietuvių dailės istorija. – Vilnius, 1982. – T. 1, p. 127-133.

Antanas Žmuidzinavičius: bibliografinė rodyklė : 1906–2001 : 125-osioms gimimo metinėms. – Alytus, 2001. – 86 p.

Žmuidzinavičius Antanas. – Portr. // Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1966. – T. 35, p. 389-394.

Žmuidzinavičius, Antanas. Paletė ir gyvenimas. – Vilnius, 1961. – 414, [1] p.: [40] iliustr. lap. – R-klė: p. 405-408.

Žmuidzinavičius Antanas. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2014. – T. 25, p. 800-801.

Parengė: Lina Vasiliauskaitė (Alytaus rajono SVB), 2016