Žymūs kraštiečiai
Laurynas Radžiukynas

      Žmona Elena dirbo ligoninėje, buvo gailestingoji sesuo. Iš pradžių Radziukynai gyveno Čikagos Marquette Parke. Praturtėję, 1930 m., jie pirko kuklų „bungalow” namą 8153 S. St. Lawrence Ave, Chatham apylinkėj. Savo vaikų nelepino. Vienas straipsnis teigia, būk tėvas sūnums, Laurynui ir Andriui, pasakė: „Daviau jums sparnus, skriskite patys. Pinigų neduosiu, geriau savo gimtajam kaimui mokyklą pastatysiu”. Nemanau, kad tai tikslu, nes sūnus Laurynas 1934 m. buvo tik vienuolikos metų. Užaugęs jis tapo pasižymėjęs daktaras, chirurgas.

         Laurynas ir Elena Radziukynai finansavo Kurnėnų mokyklos statybą, pradžiai paaukodami 160 tūkstančių litų. Architektas Pranas Medziukas iš Čikagos mokyklą suprojektavo ir prižiūrėjo statybą. Projekto brėžiniai parengti anglų kalba. Statybos inspekcijai 1934 m. Radziukynas pateikė lietuvišką planų versiją. Jis taip pat paprašė Alytaus inžinierių Stasį Taškūną statybą prižiūrėti. Dauguma statybinių medžiagų – mediena, kriauklės, radiatoriai, langai, durys ir klasių suolai – buvo atplukdyta iš JAV. Be krovinio pervežimo išlaidų Klaipėdos uoste dar reikėjo sumokėti 41 000 litų muito. Iš ten į Alytų krovinys buvo vežamas traukiniu, toliau keliavo arklių traukiamais vežimais į Kurnėnus. Statyba buvo pradėta 1934 m. vasarą, truko dvejus metus. 1936 m. rudenį mokykla atvėrė duris, pirmaisiais metais ją lankė 51 mokinys.

Laurynas Radziukynas senatvės dienoms praleisti persikėlė į Fort Myers, Floridą. Laurynas ten mirė 1966 m., žmona Elena iškeliavo amžinybėn 1969 m.

         Informaciją parengė R. Gražulienė.

Daugiau skaityti: https://www.draugas.org/kurnenu-mokyklos-steigejas-l-radziukynas/