Žymūs kraštiečiai
Vytautas Maknys

Mokslinė veikla

        Vienas pirmųjų ėmė garsinti pasaulyje Lietuvos teatrą ir jo menininkus įvairiose enciklopedijose, rašė Lietuvos teatro istoriją, išleido įvairių knygų, monografijų, apybraižų teatro istorijos klausimais, išvertė iš prancūzų kalbos įvairių autorių kūrinių, parengė plačią metodinę teatro istorijos dėstymo programą Lietuvos aukštosioms mokykloms. 1962 m. parengė tritomę Lietuvos teatro istoriją nuo 1570 m. iki šių dienų, kurios išleista tik viena dalis.

Tėviškėje 1982 m. įsteigė dailininko A. Žmuidzinavičiaus ir jo svainio bei savo tėvo J. Maknicko muziejų. 1994 m. būdamas vienintelis paveldėtojas Alytaus rajono savivaldybei padovanojo tėviškės sodybą – respublikinį istorinės reikšmės paminklą. Viena didžiausių jo dovanų – per 60 tūkst. kultūros istorijos eksponatų, perduotų Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui.

Apdovanojimai

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medalis – Lietuvos valstybės apdovanojimas, kuriuo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 1930–1940 m. ir 1995–2002 m. buvo apdovanojami nusipelnę Lietuvai asmenys, pasižymėję uoliu ir sąžiningu darbu valstybinėje tarnyboje ar visuomeninėje veikloje.

Didžiojo gintaro ir Lelijos ordinų kavalierius

Alytaus apskritis 1997 m. įsteigė kasmetinę Vytauto Maknio vardo premiją už geriausią Dzūkijos spektaklio pastatymą

Daugiau skaitykite:  -   https://www.lzinios.lt/lzinios/zmones/v-maknys-vingiuotais-teatrologijos-takais/139777

Albina Sviderskienė. Prisiminimai apie teatrologą Vytautą Maknį.

http://dainavoskrastas.lt/wp-content/uploads/2016/06/Sviderskien%C4%97s-prisiminimai-apie-Makn%C4%AF.pdf

Informaciją parengė Rasa Gražulienė